Strona Główna

PDSC 0008arafia NMP Częstochowskiej w Gaboniu zgodnie z dekretem wyodrębnienia z parafii Gołkowice istnieje od roku 1983. Znajduje się ona na terenie Diecezji Tarnowskiej w dekanacie Stary Sącz.

Obecnym proboszczem parafii jest ks. mgr Witold Maślanka. Parafia mieści się głównie w obrębie miejscowości Gaboń i liczy około 1000 parafian.