gantry-media://Slidershow/slider_03_v1.jpg

"Niech nam błogosławi i sprzyja
ze Synem Swym Maryja".

Chcemy zawsze gorliwie kochać i poznawać
Matkę Najświętszą, modlić się do Niej
i Ją naśladować i tak jak Ona "służyć " Panu Jezusowi i Kościołowi.
/ z formularza ceremonii przyjęcia do DSM /

Dziewczęca Służba Maryjna
- to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to - co nas otacza, żyć i kochać tak j ak Ona.
Na czym ta działalność polega?
- to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Wpatrzone w Jej przykład uczymy się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach wspólnie pogłębiamy naszą wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki,
Co jeszcze robimy?
- przyjaźnimy się, uczymy współpracy w grupie, staramy się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia, w domu, w szkole, w parafii, uczymy się odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim staramy się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej.
Przyjęcie do DSM
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) - która jest patronalnym świętem Dziewczęcej Służby Maryjnej - kandydatki zostają uroczyście przyjęte i otrzymują błękitną pelerynkę, cudowny medalik, znaczek oraz legitymację członkowską. Składają także przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej.
Oprócz cotygodniowych spotkań formacyjnych, dziewczęta biorą udział w kursach formacyjnych w Ciężkowicach i Czchowie. Podczas wakacji mogą uczestniczyć w Wakacjach z Bogiem zorganizowanych przez Diecezjalny Wydział Młodzieżowy dla DSM.

Formacja: stopień I - Dziecka Maryi,  stopień II - Bielanki; stopień III - Samarytanki; stopień IV - Nazaretanki a także mogą otrzymać: Choralistki i Przyjaciółki Misji.

Uwieńczeniem sześcioletniej formacji jest stopień „Przewodniczki" grupy, który otrzymuje się po specjalnym Kursie dla Przewodniczek DSM.

Każda z dziewcząt należących do naszej grupy DSM ma swoje przywileje, ale również i obowiązki, zadania. Tym co wyróżnia nas spośród dziewcząt naszej parafii to, że znajdujemy się na czele procesji, bierzemy czynny udział w adoracjach Najświętszego Sakramentu w Triduum Paschalnym i gromadzimy w sercach owoce duchowe naszej formacji.

Obowiązki członka wspólnoty DSM

           1. Wiernie wypełniać "5 zadań":

  • Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców,
  • Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość,
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni,
  • Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne,
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu,
  • 2. Przychodzić na każde spotkanie grupy,
  • 3. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania: Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję. Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje całą siebie. Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko, broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

Przywileje członka wspólnoty DSM

* noszenie Cudownego Medalika na niebieskiej wstążce,

* udział w nabożeństwach maryjnych, adoracjach - przy ołtarzu, recytowanie modlitw i trzymanie symboli liturgicznych.