gantry-media://Slidershow/slider_03_v1.jpg

"Służalczość pochlebców (określanych przez prawdziwych proroków Starego Testamentu jako "fałszywi prorocy"), tych, którzy unikają i obawiają się wszelkiego starcia, którzy cenią nade wszystko święty spokój, nie jest prawdziwym posłuszeństwem... To, czego Kościół dzisiaj potrzebuje, tak jak zresztą zawsze potrzebował, to nie pochlebców pomagających zachować święty spokój, ale ludzi gotowych stanąć twarzą w twarz wobec każdego nieporozumienia i ataku, które może sprowokować ich postawa, jednym słowem ludzi, którzy bardziej kochają Kościół niż wygodne i bezkonfliktowe życie"

Kard. Joseph Ratzinger

"...DZIĘKUJCIE za dar Kapłaństwa..."

"...Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości w Chrystusie- Kapłanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze jedynego Pośrednika i Odkupiciela..."

Jan Paweł II

 
 
Ks. mgr Witold Maślanka
od 10.08.2017 r. 
 
 
 
Ks. Jerzy Kulpa
2006- do 9 sierpnia 2017 r.
Ks. Jan Ćwik
2005-2006Ks. Czesław Litak
1983- 2005