gantry-media://Slidershow/slider_03_v1.jpg

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną, która nawiązuje do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny. Poprzez pogrzeb Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.
2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
- akt zgonu z USC.
- informację o przyjęciu sakramentów świętych
Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii
3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
4. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
- msze święte zamawiane przez uczestników pogrzebu
- msza święta w rocznicę śmierci
- msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
"Wypominki" w miesiącu listopadzie lub roczne
5. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan 1184 §1 stanowi: "Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
- notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
- osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
- inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych."