Historia

GABOŃ - wieś w powiecie nowosądeckim położona nad Dunajcem, założona przez ks. Gryfinę w 1293 r. Wchodziła ona w uposażenie starosądeckiego klasztoru. Do 1782 r. używała pieczęci z wyobrażeniem jakby kamienia młyńskiego otoczonego napisem "URZĄD GMINY W GABONIU".

"GABOŃ" należy do nazw typowo zagadkowych. Nawet dla językoznawcy jest wiele niejasnych szczegółów znaczeniowych i gramatycznych. Przeciętnemu człowiekowi nie kojarzy się ona z żadnym wyrazem rodzinnego języka. Wynika to przede wszystkim ze starożytności nazwy. Po raz pierwszy zanotowano ją już w 1276 r. w postaci "GABANIE", a w 1293 r. pojawia się jako "GABOŃ". Nazwę swoją GABOŃ zawdzięcza swojemu pierwszemu właścicielowi o nazwisku GABAN. To objaśnienie nazwy nie może być brane jako jedyne, lecz przyjmując, że podstawą nazwy wsi jest imię osobowe właściciela, można przyjąć jako najbardziej prawdopodobne.

Obecnie GABOŃ jest ośrodkiem typowo rolno-sadowniczym, administracyjnie należy do Urzędy Miasta i Gminy Stary Sącz. Od sierpnia 1983 roku oddzielona została od Gołkowic nowa parafia - Gaboń.
Pierwszym jej proboszczem został ks. mgr Czesław Litak. Przed młodo powstałą parafią stało wielkie zadanie - budowa kościoła. Wstępną dokumentację budowy przekazał proboszcz z Gołkowic zapewniając o materialnym wsparciu. Początkowo nabożeństwa odprawiane były w drewnianej kaplicy. Prace przy budowie kościoła rozpoczęto już w pierwszych dniach sierpnia, na placu budowy oprócz pełnych zapału ludzi pojawił się także ciężki sprzęt. Prace postępowały dość szybko i tak w dniu:
1 maja 1984 roku (w środę) o godzinie 15.00 ks. Biskup Józef Gucwa dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budujący się kościół w Gaboniu. Mimo dość chłodnej pogody całe parafie Gołkowice i Gaboń wzięły udział w tej uroczystości składając ofiarę na ten cel.