Rada Parafialna

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Listopad 2012 r.

1. Olszak Janusz - przewodniczący
2. Lorek Zygmunt
3. Bober Adam
4. Iwan Józef
5. Talar Wojciech - z wyboru
6. Kurowski Marian - kościelny
7. Cabała Kazimierz
8. Lorek Janusz
9. Koszut Paweł
10. Wnęk Mieczysław
11. Olchawa Józef
12. Florek Zofia - z nominacji
13. Cabała Halina
14. Wnęk Józefa
15. Kurowska Halina
16. Adamczyk Bożena
17. Dara Halina
18. Jurek Robert - organista